مام پلاسنوع مطالب


 ;

چگونه رفتار کلیشه ای را در کودکان اوتیستیک کاهش دهیم؟

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر/برگرفته از کانال اوتیسم تابش
0 1400/08/21 کارن کرمان ساروی

9 مرحله ی آموزش درآوردن بلوز به کودکان اوتیسم

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر/ برگرفته از کانال اوتیسم تابش
0 1400/08/14 کارن کرمان ساروی

آموزش پوشیدن کفش به کودک اوتیسم

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر/برگرفته از کانال اوتیسم تابش
0 1400/08/05 کارن کرمان ساروی

بیش فعالی چیست؟علایم بیش فعالی

منبع:تیم کاردرمانی مام پلاس
0 1400/08/05 تیم کاردرمانی مام پلاس

کاردرمانی و سندروم آنجلمن

منبع:کاردرمانگر نسترن عبدالوند(mayo clinic)
2 1400/08/03 نسترن عبدالوند

آموزش شستن دست به کودکان اوتیسم

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر/ برگرفته از کانال اوتیسم تابش
0 1400/07/28 کارن کرمان ساروی
0 1400/07/15 ملیکا بخشی

کاردرمانی درکودکان کم توان ذهنی

منبع:کاردرمانگرخانم حیدری بااستفاده ازکتاب OT for children and adolescents
1 1400/07/07 شقایق قویدل حیدری