مام پلاسنوع مطالب


 ;
0 1401/05/16 محدثه مام پلاس
0 1401/05/11 محدثه مام پلاس

آموزش ریاضی در کودکان بیش فعال

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1401/05/03 ملیکا بخشی

بازی های مناسب کودکان بیش فعال

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1401/05/03 فریده امیر احمدی

اختلالات خواب و کاردرمانی

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1401/02/21 ملیکا بخشی

اختلال های شنوایی و پردازش شنیداری

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1401/01/10 ملیکا بخشی

کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1400/12/10 ملیکا بخشی

اختلال بی توجهی( ADD )تشخیص و درمان

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
1 1400/11/27 ملیکا بخشی

چگونه رفتار کلیشه ای را در کودکان اوتیستیک کاهش دهیم؟

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر/برگرفته از کانال اوتیسم تابش
0 1400/08/21 کارن کرمان ساروی

9 مرحله ی آموزش درآوردن بلوز به کودکان اوتیسم

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر/ برگرفته از کانال اوتیسم تابش
0 1400/08/14 کارن کرمان ساروی