مام پلاسبیش از 10 سوال رایج والدین برای راه رفتن کودکان

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/08/25 فریده امیر احمدی

کاردرمانی و رشد کودک از تولد تا 5 سالگی (قسمت 3)

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی - برگرفته از اقای احمد محمدی
0 1400/07/07 ملیکا بخشی

کاردرمانی و رشد کودک از تولد تا 5 سالگی(قسمت 2)

منبع:کاردمانگر ملیکا بخشی -برگرفته از اقای احمد محمدی
0 1400/07/04 ملیکا بخشی

کاردرمانی و رشد کودک از تولد تا 5 سالگی(قسمت اول)

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی - برگرفته از اقای احمد محمدی
0 1400/07/03 ملیکا بخشی
1 1400/06/04 نسترن عبدالوند

رفلکس های کودک از 6 تا 12 ماهگی

منبع:کاردرمانگر نرگس برزنونی
0 1400/06/03 نرگس برزنونی

بازی های کودک 12-9 ماهه

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر-برگرفته از پست خانم پریا پرچینی
0 1400/05/12 کارن کرمان ساروی

بازی های کودک 9-6 ماهه

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر- برگرفته از پست خانم پریا پرچینی
0 1400/05/12 کارن کرمان ساروی

بازی های کودک 6-3 ماهه

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر- برگرفته از پست خانم پریا پرچینی
0 1400/05/12 کارن کرمان ساروی

بازی های کودک ۳-۰ ماهه

منبع:کارن کرمان ساروی؛ کاردرمانگر- برگرفته از پیج خانم پریا پرچینی
2 1400/05/12 کارن کرمان ساروی

بررسی مراحل بالا رفتن از موانع در کودکان

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 1399/11/13 فریده امیر احمدی

بررسی مراحل بالا رفتن از موانع در کودکان

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 1399/11/13 فریده امیر احمدی