مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی ازپوشک گرفتن نوزاد


آموزش تعویض پوشک بچه

منبع:فائزه جرفی
0 2021/04/04 فائزه جرفی
0 2021/04/04 فائزه جرفی

عوض کردن پوشک نوزاد

منبع:فائزه جرفی ، برگرفته از پیج خانم مژده شاه نعمت الهی
0 2021/04/02 فائزه جرفی

طریقه تعویض پوشک نوزاد

منبع: فائزه جرفی ، برگرفته از پیج خانم مژده شاه نعمت الهی
0 2021/03/23 فائزه جرفی

انتخاب پوشک بچه مناسب و میزان مصرف

منبع:فائزه جرفی ، برگرفته از پیج خانم مژده شاه نعمت الهی
0 2021/03/06 فائزه جرفی

از پوشک گرفتن کودک

منبع:ثریا علوی نژاد (روانشناس نوزاد، کودک و بارداری)
0 2020/10/17 فائزه جرفی

اشتباهات رایج در هنگام از پوشک گرفتن نوزاد

منبع:شهرزاد رجبی . روانشناس کودک
0 2020/08/30 مجیدظفری
0 2020/08/29 مجیدظفری