مام پلاسردیابی دیداری

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/11 mamplus1

تمیز دیداری

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/11 mamplus1

بازی حافظه ،جهت تقویت حافظه ی دیداری

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/10 mamplus1

بازی حافظه جهت تقویت حافظه دیداری

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/10 mamplus1

تمرین تقویت عضلات دست و افزایش دقت دیداری

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول و دوره پیش دبستانی، شاعر کودک، رشت
0 1399/11/03 mamplus1

تمرین افزایش توجه دیداری

منبع:خانم مینا کافی، روان شناس بالینی و مولف کودک، پیش دبستانی کافی
0 1399/10/10 mamplus1

پیشگیری ازمشکلات یادگیری ،اشتباه گرفتن انواع س ،ز،ت

منبع:خانم الهه زارع ،پیش دبستانی کودک ایرانی،اصفهان
0 1399/10/02 mamplus1

تمریناتی برای تقویت حافظه دیداری

منبع:خانم سمانه نورانی ،آموزگار اول ابتدایی
0 1399/08/12 mamplus1

بازی هایی برای تقویت حافظه دیداری و دقت و تمرکز

منبع:خانم سمانه نورانی ،آموزگار اول ابتدایی
0 1399/08/12 mamplus1

الگوسازی با شابلون

منبع:خانم سولماز حقیقی، مشاور دبستان مفاخر علوم ایران
0 1399/07/03 mamplus1

تقویت حافظه دیداری

منبع:خانم نگین معلم اول
0 1399/05/21 mamplus1