مام پلاساختلال های شنوایی و پردازش شنیداری

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1401/01/10 ملیکا بخشی

کم توانی ذهنی در کودکان و بزرگسالان

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1400/12/10 ملیکا بخشی
0 1400/08/07 مریم کاشانی

کاردرمانی و سندروم آنجلمن

منبع:کاردرمانگر نسترن عبدالوند(mayo clinic)
2 1400/08/03 نسترن عبدالوند

نحوه ی برخوردبا کودکان کم توان ذهنی

منبع:کاردرمانگرخانم حیدری بااستفاده ازکتاب OT for children and adolescents
1 1400/07/07 شقایق قویدل حیدری
2 1400/05/31 تیم کاردرمانی مام پلاس

کاردرمانی در کودکان کم بینا یا نابینا

منبع:کاردرمانگر نرگس برزنونی
0 1400/05/29 نرگس برزنونی

مشکلات دهان و دندان کودکان اوتیسم

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _دکتر فاطمه امیراحمدی دندانپزشک
4 1400/05/28 فریده امیر احمدی

انواع توجه و بررسی 5 نوع آن

منبع:زهرا ابراهیمی نژاد ،کاردرمانگر ویرایش : فریده امیراحمدی
0 1400/05/27 زهرا ابراهیمی نژاد
0 1400/05/25 محدثه مام پلاس

فلورتایم ،وقتی خانواده درمانگر می شود

منبع:زهرا ابراهیمی نژاد ،کاردرمانگر
0 1400/05/24 زهرا ابراهیمی نژاد
0 1400/05/18 نسترن عبدالوند