مام پلاس20 کاربرگ آموزش کثیف و تمیز به کودکان پیش دبستانی

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1401/05/23 فریده امیر احمدی
0 1399/12/07 خاطره کلاه کج

آموزش بهداشت دهان و دندان

منبع:خانم بهرام پور،پیش دبستانی و مهد کودک باغ بهشت ،آبادان
0 1399/11/26 mamplus1

واحد کار پوشاک،آشنایی با لباس های فصل و مراحل تهیه لباس

منبع:خانم زهرا دهقان ،مربی مهد کودک و پیش دبستانی
0 1399/11/21 mamplus1

شناخت اندام خصوصی

منبع:خانم ثقفی،مهدکودک آریانا
0 1399/11/04 mamplus1

داستان اجاق گاز استاندارد

منبع:خانم سمیه رحمت ،آموزگار اول ابتدایی و مدرس پیش دبستانی
0 1399/10/30 mamplus1

شعر استاندارد

منبع:خانم سمیه رحمت ،آموزگار اول ابتدایی و مدرس پیش دبستانی
0 1399/10/30 mamplus1

بازی هدفمند جهت تثبیت چپ و راست

منبع:پیش دبستانی الفبای کودکی
0 1399/10/24 mamplus1

نمایش عروسکی با موضوع وسایل شخصی

منبع:پیش دبستانی الفبای کودکی
0 1399/10/23 mamplus1

برداشت خوراکیهای مفید

منبع:پیش دبستان ۹۸،خاله بهار،اصفهان
0 1399/09/30 mamplus1

آشنایی با نیروی پلیس

منبع:پیش دبستانی خواهران زرین طلب
0 1399/09/26 mamplus1

کلیپ کودکانه آموزش بهداشت فردی

منبع:پیش دبستانی خواهران زرین طلب
0 1399/09/26 mamplus1