مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی مهارت های خود مراقبتی


0 2021/02/25 خاطره کلاه کج

آموزش بهداشت دهان و دندان

منبع:خانم بهرام پور،پیش دبستانی و مهد کودک باغ بهشت ،آبادان
0 2021/02/14 mamplus1

واحد کار پوشاک،آشنایی با لباس های فصل و مراحل تهیه لباس

منبع:خانم زهرا دهقان ،مربی مهد کودک و پیش دبستانی
0 2021/02/09 mamplus1

شناخت اندام خصوصی

منبع:خانم ثقفی،مهدکودک آریانا
0 2021/01/23 mamplus1

داستان اجاق گاز استاندارد

منبع:خانم سمیه رحمت ،آموزگار اول ابتدایی و مدرس پیش دبستانی
0 2021/01/19 mamplus1

شعر استاندارد

منبع:خانم سمیه رحمت ،آموزگار اول ابتدایی و مدرس پیش دبستانی
0 2021/01/19 mamplus1

بازی هدفمند جهت تثبیت چپ و راست

منبع:پیش دبستانی الفبای کودکی
0 2021/01/13 mamplus1

نمایش عروسکی با موضوع وسایل شخصی

منبع:پیش دبستانی الفبای کودکی
0 2021/01/12 mamplus1

برداشت خوراکیهای مفید

منبع:پیش دبستان ۹۸،خاله بهار،اصفهان
0 2020/12/20 mamplus1

آشنایی با نیروی پلیس

منبع:پیش دبستانی خواهران زرین طلب
0 2020/12/16 mamplus1

کلیپ کودکانه آموزش بهداشت فردی

منبع:پیش دبستانی خواهران زرین طلب
0 2020/12/16 mamplus1

واحد کار بهداشت

منبع:خانم الهه دانش ، مربی پیش دبستانی
0 2020/09/02 mamplus1