مام پلاستدریس لوحه 6 و 7 قرآن اول ابتدایی

منبع:لیلی نیکخو آموزگار پایه اول دبستان
0 1401/02/11 لیلی نیکخو

قران دوم دبستان ،درس چهاردهم،صفحه ۹۳

منبع:خانم مرادی،آموزگار دوم ابتدایی
0 1400/01/19 mamplus1

قران دوم دبستان، درس باغی میان آتش

منبع:خانم ریواز ،آموزگار دوم ابتدایی،ناحیه ۳ کرج
0 1400/01/19 mamplus1

قرآن دوم‌دبستان، یادآوری ۳، صفحه۱۰۲ ۱۰۳

منبع:پیج کلاس وومیها،مدرسه ی سیدرضی
0 1400/01/19 mamplus1

قرائت سوره تین و تمرین با صدای کودکانه

منبع:خانم صمصامی ،آموزگار دوم ابتدایی
0 1400/01/14 mamplus1
0 1400/01/14 mamplus1
0 1400/01/14 mamplus1

قرآن چهارم

منبع:بهناز رمضانی شمیم
0 1399/11/04 بهناز رمضانی

تدریس علامت مد

منبع:دبستان هوشمند آوای مهر
0 1399/10/08 mamplus1

آموزش سوره توحید

منبع:پیش دبستانی خواهران زرین طلب
0 1399/09/24 mamplus1

آموزش سوره کوثر

منبع:پیش دبستانی خواهران زرین طلب
0 1399/09/24 mamplus1

آموزش سوره ی حمد،قران پایه سوم

منبع:خانم زهرا صفری،آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/09/19 mamplus1