مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی قرآن ابتدایی


جشن قرآن مجازی،پایه اول

منبع:خانم نگین حسینی،آموزگار اول ابتدایی، رشت
2 0 2020/11/18 mamplus1

جلسه چهارم‌قران ، درس اول ،پایه دوم ابتدایی

منبع:خانم نیازی ،آموزگار دوم ابتدایی،امل
3 0 2020/11/17 mamplus1

جلسه دوم قران ،دوم ابتدایی

منبع:خانم نیازی،آموزگار دوم ابتدایی ،امل
4 0 2020/11/17 mamplus1

آموزش وضو

منبع:مدرسه شکوفه های عفاف
4 0 2020/11/03 mamplus1

درس سوم قرآن پنجم

منبع:خانم الهه بهاری ،آموزگار پنجم ابتدایی
3 0 2020/11/03 mamplus1

جشن قرآن کلاس اولی ها

منبع:خانم مهناز پشوتن دبستان دخترانه شادی، رشت
10 0 2020/10/28 mamplus1

آموزش درس دوم قران پنجم

منبع:خانم الهه بهاری آموزگار پنجم ابتدایی
4 0 2020/10/28 mamplus1

راهنمای تمرینات درس اول قران پایه پنجم

منبع:خانم بهاری آموزگار پنجم ابتدایی
4 0 2020/10/28 mamplus1