مام پلاسکاردرمانی کودکان و فعالیتی مناسب جهت تقویت برنامه ریزی حرکتی در سال1400

منبع:سیناطوسی کاردرمان برگرفته از پیج kardarmani_idea
0 1400/07/22 سینا طوسی

تمرینات برای تقویت دست

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/12 مبینا جاجرمی

راه رفتن افرادی که دچار پارکینسون هستند به چه شکلی میباشد

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر برگرفته از پیج tavana_ot_clinic@
0 1400/05/12 سینا طوسی

بچه من با بقیه بچه ها بازی نمیکنه،چیکار کنم؟چرا بچم دوست داره تنهایی بازی کنه؟راه حلش چیه؟

منبع:سینا طوسی کاردرمانگر. برگرفته از پیج تراپیست فاطمه صانعی
0 1399/12/14 سینا طوسی
0 1399/09/29 مبینا جاجرمی

اسکلرودرمی چیست و نقش توانبخشی در آن

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
1 1399/09/29 سینا طوسی

دفورمیتی علل ایجاد و راه های بهبود

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
0 1399/09/24 سینا طوسی

چرا کودکم از صدای بلند میترسد؟

منبع:سینا طوسی _ فریده امیراحمدی
1 1399/09/03 سینا طوسی

کاردرمانی در شکستگی

منبع:رضا پرداس _کاردرمانگر
1 1399/09/02 کلینیک کاردرمانی آراد مشهد

رفلکس TLS

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
3 1399/09/01 مبینا جاجرمی

رفلکس TLP

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر
0 1399/09/01 سوگند لطفی

توانبخشی قلبی

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر.برگرفته از تحقیقات استاد مهدی زاده و صادق ادبی،سکینه همتیان،فاطمه همتی
0 1399/09/01 سوگند لطفی