مام پلاسمداخلات کاردرمانی برای رفتار با کودکان لجباز

منبع:کاردرمانگر نسترن عبدالوند
5 1400/06/30 نسترن عبدالوند

بازی ذهنی مناسب برای منزل

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

بازی ساده جهت تقویت مهارت های حسی_حرکتی کودکان در خانه

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر برگرفته از پیج shirvan_rehab@
1 1400/05/12 سینا طوسی

بازی ساده جهت تقویت مهارت های ذهنی کودکان ۴ سال به بالا در خانه

منبع:کاردرمانگر سیناطوسی برگرفته از پیج @tavana_ot_clinic
0 1400/05/11 سینا طوسی

بازی درمانی

منبع:رضا پرداس _ کاردرمانگر
0 1399/09/02 کلینیک کاردرمانی آراد مشهد

اموزش بستن دکمه های لباس به کودکان

منبع:سینا طوسی.برگرفته از پیج تراپیست زهرا قاسمی
1 1399/08/19 سینا طوسی

بازی هایی جهت بهبود و تقویت مهارت گرفتن با دست در کودکان

منبع:سینا طوسی برگرفته از پیج تراپیست زهرا قاسمی
1 1399/08/17 سینا طوسی