مام پلاسآموزش اعداد و حروف الفبا به کودکان با بازی

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر/ برگرفته از کانال اوتیسم تابش
0 1400/07/22 کارن کرمان ساروی

بازی آشنایی با اشکال هندسی در کودکان

منبع:کارن کرمان ساروی کاردرمانگر/ برگرفته از کانال اوتیسم تابش، ویرایش : مریم جرفی۱۴۰۱/۵/۵
0 1400/07/06 کارن کرمان ساروی

چه بازی هایی برای هماهنگی چشم و دست مناسب است؟

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر- برگرفته از کانال اوتیسم تابش
0 1400/06/28 کارن کرمان ساروی

تمرین برای بهبود مهارت های دست کودک

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

تمرینی ساده برای هماهنگی چشم و دست

منبع:کارن کرمان ساروی؛ کاردرمانگر- برگرفته از کانال اوتیسم تابش
1 1400/01/12 کارن کرمان ساروی

زبر دستی

منبع:مجید ظفری
0 1400/01/08 مجیدظفری

زبر دستی

منبع:مجید ظفری
0 1400/01/08 مجیدظفری

بازی های تقویت مهارتهای ظریف حرکتی و 7 ایده ی بازی درخانه

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

تقویت مهارت های ظریف پیانو زدن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج دکتر ساحل فرخی
0 1399/11/01 فریده امیر احمدی

تمرین الگویابی با صفحه ی دوخت

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ متخصص کاردرمانی کودکان
0 1399/11/01 فریده امیر احمدی

تمرین مناسب جهت هماهنگی چشم و دست

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/01 فریده امیر احمدی