مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی مهارت های نوشتن


بازی تقویت انگشتان دست، پیش دبستان و ورودی اول ابتدایی

منبع:طاهره نیکومنش ، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/06/22 طاهره نیکومنش
0 1400/06/07 mamplus1

آموزش کار چاپ و تقویت نوشتن در کودک .بخش دوم

منبع:مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 1399/12/09 mamplus1

آموزش کار چاپ و تقویت نوشتن در کودک ،بخش اول

منبع:مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 1399/12/09 mamplus1

مهارت دست ورزی برای تقویت عضلات انگشتان دست و نوشتن

منبع:مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 1399/12/09 mamplus1

قرینه نویسی

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/12 mamplus1

ترکیب واجی ، روشی برای یادگیری خواندن

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/10 mamplus1

وارونه نویسی و قرینه نویسی(آینه نویسی)

منبع:خانم الهه زارع، روان شناس و مدرس پیش دبستانی
1 1399/11/03 mamplus1

تقویت مهارت تمیز دیداری

منبع:خانم الهه زارع، روان شناس و مدرس پیش دبستانی
0 1399/11/03 mamplus1

بازی جهت درک مفاهیم چپ و راست

منبع:خانم سمیه رحمت ،آموزگار اول ابتدایی و مدرس پیش دبستانی
0 1399/11/01 mamplus1

هماهنگی چشم و دست _ جابجایی اجسام با کمک انبر

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/01 فریده امیر احمدی

تمرین جهت رفع درشت نویسی کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
1 1399/11/01 فریده امیر احمدی