مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی مهارت های نوشتن


آموزش کار چاپ و تقویت نوشتن در کودک .بخش دوم

منبع:مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 2021/02/27 mamplus1

آموزش کار چاپ و تقویت نوشتن در کودک ،بخش اول

منبع:مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 2021/02/27 mamplus1

مهارت دست ورزی برای تقویت عضلات انگشتان دست و نوشتن

منبع:مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 2021/02/27 mamplus1

قرینه نویسی

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 2021/01/31 mamplus1

ترکیب واجی ، روشی برای یادگیری خواندن

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 2021/01/29 mamplus1

وارونه نویسی و قرینه نویسی(آینه نویسی)

منبع:خانم الهه زارع، روان شناس و مدرس پیش دبستانی
0 2021/01/22 mamplus1

تقویت مهارت تمیز دیداری

منبع:خانم الهه زارع، روان شناس و مدرس پیش دبستانی
0 2021/01/22 mamplus1

بازی جهت درک مفاهیم چپ و راست

منبع:خانم سمیه رحمت ،آموزگار اول ابتدایی و مدرس پیش دبستانی
0 2021/01/20 mamplus1

هماهنگی چشم و دست _ جابجایی اجسام با کمک انبر

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/20 فریده امیر احمدی

تمرین جهت رفع درشت نویسی کودکان 📝

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/20 فریده امیر احمدی

🔆 تمرین پیش نیاز نوشتن _ خط چین

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/19 فریده امیر احمدی

بازی جهت هماهنگی چشم و دست

منبع:خانم سمیه رحمت ،آموزگار اول ابتدایی و مدرس پیش دبستانی
0 2021/01/19 mamplus1