مام پلاس


0 1401/05/11 محدثه مام پلاس

اختلال بی توجهی( ADD )تشخیص و درمان

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
1 1400/11/27 ملیکا بخشی

برای افزایش هوش کودکان چیکار کنیم ؟ 15 روش افزایش ضریب هوشی کودکان

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/09/16 فریده امیر احمدی

ماز چیست ؟ بیش از 10تمرین ماز جذاب در کاردرمانی ذهنی کودکان

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
7 1400/07/11 فریده امیر احمدی

انواع توجه و بررسی 5 نوع آن

منبع:زهرا ابراهیمی نژاد ،کاردرمانگر ویرایش : فریده امیراحمدی
0 1400/05/27 زهرا ابراهیمی نژاد

تمرین جهت بهبود مهارت حل مساله ی کودکان پیش دبستانی

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

نمونه تمرینات افزایش توجه و تمرکز در اتاق تاریک کاردرمانی

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

تمرین جهت بهبود مهارت حل مساله در کودکان

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

معرفی بازی برای افزایش دقت و توجه کودکان در اتاق تاریک کاردرمانی

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

کاردرمانی کودکان _ تمرین افزایش دقت و توجه تمرکز در اتاق تاریک

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

چیکار کنم که بچم کاراشو یادش نره ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

تمرین توجه و تمرکز و جابجایی توجه

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی