مام پلاسکاردرمانی و رشد کودک از تولد تا 5 سالگی (قسمت 3)

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی - برگرفته از اقای احمد محمدی
0 1400/07/07 ملیکا بخشی
1 1400/06/04 نسترن عبدالوند

رفلکس های کودک از 6 تا 12 ماهگی

منبع:کاردرمانگر نرگس برزنونی
0 1400/06/03 نرگس برزنونی

روش های تشخیص و ارزیابی دررفتگی مادرزادی لگن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی - سمیه هدایتی
0 1399/08/09 فریده امیر احمدی

کاردرمانی در دررفتگی مادرزادی لگن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی - سمیه هدایتی
0 1399/08/08 فریده امیر احمدی