مام پلاسعلایم وعلت و درمان استرس امتحانات

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روانشناسی
0 1401/01/27 مریم‌ طهماسبی
0 1399/03/21 خاطره کلاه کج

کاهش استرس در 10 دقیقه

منبع:خانم کلاه کج
0 1399/03/21 خاطره کلاه کج
0 1399/03/21 خاطره کلاه کج

راههای کاهش استرس موثر

منبع:خانم کلاه کج
0 1399/03/21 خاطره کلاه کج
0 1399/03/21 خاطره کلاه کج