مام پلاستست هوش و استعداد کلاس اولی ها(7ساله)

منبع:لیلی نیکخو آموزگار پایه اول ابتدایی
0 1401/02/23 لیلی نیکخو

بازی های جذاب برای دوره ریاضی و فارسی

منبع:خانم نرجس نوربخش ، آموزگار دوم ابتدایی, روان شناس ، شاعر و نویسنده ی کودک
0 1399/06/07 mamplus1
0 1399/05/24 mamplus1

بازی ضرب با وسایل ساده و دور ریختنی

منبع:خانم فاطمه خطیبی ، آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/05/24 mamplus1

بازی الگویابی

منبع:خانم فاطمه خطیبی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/05/23 mamplus1

ایده ی یک روز یک بازی فکری

منبع:خانم لیلی نیکخو
0 1399/05/16 mamplus1

بازی ماهیگیر و ماهی فروش

منبع:خانم لیلی نیکخو ، مربی پیش دبستانی، مازندران
0 1399/05/16 mamplus1

بازی توپ و سبد

منبع:خانم دنیا پیرظهیری ، مربی پیش دبستانی،اهواز
0 1399/05/09 mamplus1

بازی و ورزش با مکعب های رنگی

منبع:خانم دنیا پیرظهیری،مربی پیش دبستانی
0 1399/05/07 mamplus1

نقاشی جادویی

منبع:خانم دنیا پیرظهیری، مربی پیش دبستانی ،اهواز
0 1399/05/04 mamplus1

بازی خلاقانه ساده

منبع:خانم دنیا پیرظهیری ، مربی پیش دبستانی
0 1399/05/04 mamplus1

فعالیت برای تثبیت کلمات و رنگ ها

منبع:خانم روحی آموزگار اول ابتدایی
0 1399/05/02 mamplus1