مام پلاستمرینی ساده برای اموزش تقویت ادراک فضایی و مهارت جهت یابی در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر برگرفته از پیج تراپیست شکیبا رحیمی
1 1400/05/15 سینا طوسی

افزایش توجه تمرکز کودک با بازی حرکتی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

چجوری تقلید کردن رو در کودکم تقویت کنم؟

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر- برگرفته از کانال اوتیسم تابش
4 1400/04/27 کارن کرمان ساروی

الگو یابی فضایی

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 1399/11/13 فریده امیر احمدی