مام پلاس


0 1401/02/12 ملیکا بخشی

50 تمرین کاردرمانی در منزل برای حرکات ظریف

منبع:کاردرمانگر محدثه داودی
0 1400/09/09 محدثه مام پلاس

آموزش اعداد و حروف الفبا به کودکان با بازی

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر/ برگرفته از کانال اوتیسم تابش
0 1400/07/22 کارن کرمان ساروی

بازی آشنایی با اشکال هندسی در کودکان

منبع:کارن کرمان ساروی کاردرمانگر/ برگرفته از کانال اوتیسم تابش، ویرایش : مریم جرفی۱۴۰۱/۵/۵
0 1400/07/06 کارن کرمان ساروی

چه بازی هایی برای هماهنگی چشم و دست مناسب است؟

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر- برگرفته از کانال اوتیسم تابش
0 1400/06/28 کارن کرمان ساروی

تمرین برای بهبود مهارت های دست کودک

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

تمرینی ساده برای هماهنگی چشم و دست

منبع:کارن کرمان ساروی؛ کاردرمانگر- برگرفته از کانال اوتیسم تابش
1 1400/01/12 کارن کرمان ساروی
0 1400/01/08 مجیدظفری

زبر دستی

منبع:مجید ظفری
0 1400/01/08 مجیدظفری