مام پلاس


0 1400/06/02 mamplus1

آموزش ساخت استوانه،فصل هفتم ریاضی، سوم دبستان

منبع:خانم ندا علیپور،اموزگار سوم ابتدایی
0 1400/01/23 mamplus1

خطوط موازی

منبع:خانم فاطمه خطیبی،آموزگار پایه سوم
0 1399/11/30 mamplus1

ماشین ضرب و تقسیم‌

منبع:معلم رنگی رنگی
0 1399/11/10 mamplus1

انیمیشن آموزش انواع خط

منبع:خانم زینب احمدی ،آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/11/08 mamplus1

حل مرور فصل صفحه ی 77 ریاضی سوم ابتدایی(ضرب و تقسیم)

منبع:سرکار خانم مرضیه دادایی آموزگار پایه سوم ابتدایی
0 1399/10/27 خاطره کلاه کج

تدریس ضرب و معرفی علامت ضرب

منبع:خانم معصومه فلاح زاده،آموزگار دوم ابتدایی
0 1399/10/03 mamplus1

ماشین های ورودی و خروجی

منبع:خانم زهرا صفری ،آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/09/18 mamplus1

مکعب

منبع:خانم زهرا صفری،آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/09/18 mamplus1

ساعت در بعد از ظهر

منبع:خانم زهرا صفری،اموزگار سوم ابتدایی
0 1399/09/18 mamplus1

فعالیت صفحه ۱۶،ریاضی سوم

منبع:خانم زهرا صفری،آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/09/18 mamplus1

کاردر کلاس صفحه ۱۸،ریاضی سوم

منبع:خانم زهرا صفری،آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/09/18 mamplus1