مام پلاسداروی فنی توئین و کاردرمانی

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
2 1400/06/29 ملیکا بخشی

تاثیر قرص ریسپریدون در کاردرمانی

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1400/06/21 ملیکا بخشی

داروی ملاتونین

منبع:زهرا ابراهیمی نژاد ،کاردرمانگر
0 1400/06/18 زهرا ابراهیمی نژاد

داروها در کلینیک کاردرمانی، کلونیدین

منبع:کاردرمانگر نسترن عبدالوند
1 1400/06/12 نسترن عبدالوند

ریتالین چیست؟ و 5 مورد جایگزین ان

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1400/06/11 ملیکا بخشی

داروی دیازپام چیست؟

منبع:زهرا ابراهیمی نژاد ،کاردرمانگر
0 1400/06/10 زهرا ابراهیمی نژاد
5 1400/05/26 ملیکا بخشی
0 1399/09/02 سینا طوسی

ویتامین c

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
0 1399/09/02 مبینا جاجرمی

فنوباربیتال

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر
0 1399/09/01 سوگند لطفی