مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی تقویت حافظه ی شنیداری


ردگیری حروف

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 2021/02/03 mamplus1

آموزش با ریتم و آهنگ

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 2021/02/03 mamplus1

حساسیت شنیداری

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 2021/01/30 mamplus1

تقویت حافظه ی شنیداری و کاری

منبع:خانم مینا کافی،روان شناس بالینی و مولف کودک،پیش دبستانی کافی
0 2020/12/31 mamplus1

تقویت حافظه شنیداری

منبع:پیش دبستانی خواهران زرین طلب
0 2020/12/16 mamplus1
0 2020/12/14 mamplus1

بازی افزایش دقت دیداری و شنیداری

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول و دوره پیش دبستانی، شاعر کودک، رشت
0 2020/12/13 mamplus1

املای تصویری ، تقویت حافظه شنیداری و تندنویسی

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
0 2020/11/23 mamplus1
0 2020/11/07 سوگند لطفی

تقویت حافظه ی شنیداری

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
0 2020/08/28 mamplus1

تقویت دقت شنیداری

منبع:خانم نرجس نوربخش، روان شناس ، نویسنده و شاعر کودک ، آموزگار پایه ی دوم ابتدایی
0 2020/08/28 mamplus1
0 2020/07/22 mamplus1