مام پلاسردگیری حروف

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/15 mamplus1

آموزش با ریتم و آهنگ

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/15 mamplus1

بازی برای تقویت حساسیت شنیداری

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
1 1399/11/11 mamplus1

تقویت حافظه ی شنیداری و کاری

منبع:خانم مینا کافی،روان شناس بالینی و مولف کودک،پیش دبستانی کافی
0 1399/10/11 mamplus1

تقویت حافظه شنیداری

منبع:پیش دبستانی خواهران زرین طلب
0 1399/09/26 mamplus1
0 1399/09/24 mamplus1

بازی افزایش دقت دیداری و شنیداری

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول و دوره پیش دبستانی، شاعر کودک، رشت
0 1399/09/23 mamplus1

ویدئوی دیکته ی خلاق _املای تصویری برای تقویت حافظه شنیداری و تندنویسی کودک

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
0 1399/09/03 mamplus1
0 1399/08/17 سوگند لطفی

تقویت حافظه ی شنیداری

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
0 1399/06/07 mamplus1

تقویت دقت شنیداری

منبع:خانم نرجس نوربخش، روان شناس ، نویسنده و شاعر کودک ، آموزگار پایه ی دوم ابتدایی
0 1399/06/07 mamplus1
0 1399/05/01 mamplus1