مام پلاس


18 1400/05/19 ملیکا بخشی

مداخلات اتاق تاریک برای اختلالات یادگیری برای درس فارسی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

5 علت درشت نویسی کودکان و درمان آن

منبع: فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
3 1399/11/01 فریده امیر احمدی

تمرین جهت رفع درشت نویسی کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
2 1399/11/01 فریده امیر احمدی

هماهنگی چشم و دست در کودکان و 15 بازی برای بهبود آن

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1399/10/18 فریده امیر احمدی