مام پلاس


0 1400/06/02 mamplus1
1 1400/04/22 mamplus1

ویدئوی دیکته خلاق و زیبای پلنگ صورتی ، سوم دبستان

منبع:خانم فرزانه شاهنظری ،آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/03/10 mamplus1

فارسی سوم،درس هفدهم،آموزش چرخش زمین با تصویرسازی جذاب

منبع:خانم ریحانه رضایی ،آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/02/25 mamplus1

آموزش ساخت استوانه،فصل هفتم ریاضی، سوم دبستان

منبع:خانم ندا علیپور،اموزگار سوم ابتدایی
0 1400/01/23 mamplus1

درس ۱۳ علوم سوم دبستان، هرکدام جای خود۲،خزندگان

منبع:مرضیه دادایی، معلم سوم ابتدایی، کاشان
0 1400/01/15 mamplus1

گیاهان ،فصل یازدهم علوم سوم دبستان، بکارید و ببینید

منبع:خانم ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/12/25 mamplus1

ویدئوی املای خلاق _املای بی نقطه _سوم دبستان

منبع:خانم فاطمه مکوندی،آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/12/14 mamplus1

بیاموز و بگو ، درس هشتم ،پیراهن بهشتی، سوم دبستان

منبع:خانم سیما میرعالی ،آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/12/14 mamplus1

واژه آموزی درس ششم

منبع:ِخانم فاطمه خطیبی،آموزگار پایه سوم
0 1399/12/02 mamplus1

بیاموز و بگو درس هشتم

منبع:خانم فاطمه خطیبی،آموزگار پایه سوم
0 1399/12/02 mamplus1

بیاموز و بگو درس نهم

منبع:خانم فاطمه خطیبی،آموزگار پایه سوم
0 1399/12/02 mamplus1