مام پلاسنوع مطالب


 ;

ویدیوی آموزشی آب های زیر زمینی، علوم سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1401/06/19 ریحانه رضایی
1 1401/04/19 فریده امیر احمدی

آموزش جمع نظلم دار ریاضی اول دبستان

منبع: لیلی نیکخو آموزگار پایه اول ابتدایی
0 1401/02/14 لیلی نیکخو

مراحل رشد گیاهان و شکل یک گل پیش دبستانی

منبع:سرکار خانم دنیا پیر ظهیری آموزگار پیش دبستانی
0 1401/02/04 دنیا پیر ظهیری

بازی تقویت دو نیمکره مغز کلاس اول ابتدایی

منبع: لیلی نیکخو آموزگار پایه اول ابتدایی
0 1401/02/04 لیلی نیکخو

شعر حروف الفبای فارسی کلاس اول دبستان

منبع:لیلی نیکخو آموزگار پایه اول ابتدایی
0 1401/02/01 لیلی نیکخو

تلفیق علوم و فارسی(همراه بازی)کلاس اول دبستان

منبع:سرکار خانم لیلی نیکخو آموزگار پایه اول ابتدایی
0 1401/01/31 لیلی نیکخو

ویدیوی آموزشی، تشخیص ز، ضـ ض، ذ، ظ، فارسی اول ابتدایی

منبع:طاهره نیکومنش، آموزگار اول ابتدایی
0 1401/01/29 طاهره نیکومنش

ویدیوی آموزشی فصل پنجم اندازه گیری،

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
1 1400/11/18 طاهره نیکومنش

آموزش ساعت به کودک با سه روش کاربردی

منبع:مریم جرفی ، کارشناس روان شناسی ، بخش آموزش وب سایت مام پلاس
2 1400/11/13 mamplus1

ویدیوی آموزشی اعداد ۲۰تا ۲۹ریاضی اول ابتدایی

منبع:کلوشانی، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/11/05 خانم کلوشانی