مام پلاساختلال پردازش حسی یعنی چی؟

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی_برگرفته از کانال آقای سید میثم نظام‌الدینی _ کارشناسی ارشد کاردرمانی
0 1399/11/13 فریده امیر احمدی

چه کسی صلاحیت مداخلات حسی برای کودک اوتیسم را دارد؟

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی_برگرفته از کانال آقای سید میثم نظام‌الدینی _ کارشناسی ارشد کاردرمانی
0 1399/11/13 فریده امیر احمدی

آموزش ماساژهای عمقی _ پست شماره 1

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 1399/11/12 فریده امیر احمدی