مام پلاسانیمیشن مدارها علوم چهارم ابتدایی

منبع:خانم سعیده سمیع آموزگار چهارم، پنجم و ششم
0 1400/06/01 mamplus1

انیمیشن آهن ربا با دوبله جذاب کودکانه

منبع:خانم‌سعیده سمیع آموزگار چهارم و پنجم ابتدایی
0 1400/03/12 mamplus1

تدریس خلاقانه فصل سیزدهم علوم چهارم ،زیستگاه بخش اول

منبع:فروغ باقرزاده زیدی،آموزگار چهارم ابتدایی
0 1400/02/27 mamplus1
0 1400/02/06 خانم باقرزاده

گرما و ماده ،درس پنجم علوم

منبع:خانم فرجی ،آموزگار چهارم ابتدایی,عضو بنیاد ملی نخبگان
0 1399/11/20 mamplus1

آسمان در شب علوم‌چهارم ابتدایی

منبع:خانم فرجی،آموزگار چهارم ابتدایی،عضو بنیاد ملی نخبگان
0 1399/11/20 mamplus1

انرژی نیاز هر روز ما

منبع:خانم نگین سید شرافت،آموزگار چهارم ابتدایی
0 1399/11/19 mamplus1
0 1399/10/04 خاطره کلاه کج

تدریس علوم پایه چهارم ابتدایی (بدن ما 1)

منبع:جناب آقای مسعود لعل قربانی
0 1399/10/04 خاطره کلاه کج

علوم چهارم دبستان درس ٩بدن ما (1) سلول

منبع:جناب آقای رضا زحمتکش آموزگار پایه چهارم ابتدایی
0 1399/10/04 خاطره کلاه کج

تدریس علوم چهارم دبستان.. درس بدن ما 1... فصل 9

منبع:دبستان دخترانه غیر انتفاعی پروین اعتصامی
0 1399/10/03 خاطره کلاه کج

تدریس علوم چهارم ابتدایی مبحث بدن ما 1

منبع:سرکار خانم مهران پور آموزگار پایه چهارم ابتدایی
0 1399/10/03 خاطره کلاه کج