مام پلاسانیمیشن آهن ربا با دوبله جذاب کودکانه

منبع:خانم‌سعیده سمیع آموزگار چهارم و پنجم ابتدایی
0 2021/06/02 mamplus1

تدریس خلاقانه فصل سیزدهم علوم چهارم ،زیستگاه بخش اول

منبع:فروغ باقرزاده زیدی،آموزگار چهارم ابتدایی
0 2021/05/17 mamplus1
0 2021/04/26 خانم باقرزاده

گرما و ماده ،درس پنجم علوم

منبع:خانم فرجی ،آموزگار چهارم ابتدایی,عضو بنیاد ملی نخبگان
0 2021/02/08 mamplus1

آسمان در شب ،علوم‌چهارم ابتدایی

منبع:خانم فرجی،آموزگار چهارم ابتدایی،عضو بنیاد ملی نخبگان
0 2021/02/08 mamplus1

انرژی نیاز هر روز ما

منبع:خانم نگین سید شرافت،آموزگار چهارم ابتدایی
0 2021/02/07 mamplus1
0 2020/12/24 خاطره کلاه کج

تدریس علوم پایه چهارم ابتدایی (بدن ما 1)

منبع:جناب آقای مسعود لعل قربانی
0 2020/12/24 خاطره کلاه کج

علوم چهارم دبستان درس ٩..بتکدن ما (1) سلول

منبع:جناب آقای رضا زحمتکش آموزگار پایه چهارم ابتدایی
0 2020/12/24 خاطره کلاه کج

تدریس علوم چهارم دبستان.. درس بدن ما 1... فصل 9

منبع:دبستان دخترانه غیر انتفاعی پروین اعتصامی
0 2020/12/23 خاطره کلاه کج

تدریس علوم چهارم ابتدایی مبحث بدن ما 1

منبع:سرکار خانم مهران پور آموزگار پایه چهارم ابتدایی
0 2020/12/23 خاطره کلاه کج

تدریس درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما‌(1)

منبع:جناب آقای سید محمدرضا فاطمی آموزگار پایه چهارم ابتدایی
0 2020/12/23 خاطره کلاه کج