مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی دیس لکسیا


0 2021/01/07 فریده امیر احمدی

چرا زبون کتابا رو نمیفهمم ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/07 فریده امیر احمدی

مجموعه پست های اختلال خواندن - پست شماره 3

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ بسته اموزشی اختلال خواندن و نوشتن دانشگاه علوم پزشکی تبریز
0 2020/12/27 فریده امیر احمدی

خوانش پریشی

منبع:سینا طوسی
0 2020/11/09 سینا طوسی

دیس پراکسیا چیست ؟

منبع:سینا طوسی
0 2020/11/08 سینا طوسی