مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی مهارت های حرکتی


0 1399/12/03 فریده امیر احمدی

بازی هدفمند

منبع:خانم فهیمه کشوری،مهدکودک دنیا
0 1399/11/21 mamplus1

افزایش مهارت دست ورزی

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/15 mamplus1

بازی تعادل

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/15 mamplus1

مهارت های حرکتی ظریف

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/10 mamplus1

تمرین تقویت عضلات دست و افزایش دقت دیداری

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول و دوره پیش دبستانی، شاعر کودک، رشت
0 1399/11/03 mamplus1

برنامه ریزی حرکتی یعنی چی ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی

بازی پریدن _ جابجایی اجسام

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی

بازی جهت افزایش مهارت های حرکتی

منبع:خانم ناهید سدهیان، مربی پیش دبستانی
0 1399/10/24 mamplus1

بازی هدفمند

منبع:پیش دبستانی الفبای کودکی
0 1399/10/24 mamplus1

بازی حرکتی، پرش از روی مانع

منبع:پیش دبستانی الفبای کودکی
0 1399/10/22 mamplus1