مام پلاسویدیوی آموزشی شاهنامه خوانی، دیدار زال با مهراب

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/12/13 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی، واژه آموزی. فارسی سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، فارسی سوم ابتدایی
0 1400/11/20 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی فعل ها، فارسی سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/11/13 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی درس هفدهم فارسی چهارم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار چهارم ابتدایی
0 1400/09/19 ریحانه رضایی
0 1400/09/08 ریحانه رضایی

نشانه های جمع فارسی سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/09/02 ریحانه رضایی

ویدئوی دیکته خلاق و زیبای پلنگ صورتی ، سوم دبستان

منبع:خانم فرزانه شاهنظری ،آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/03/10 mamplus1

فارسی سوم،درس هفدهم،آموزش چرخش زمین با تصویرسازی جذاب

منبع:خانم ریحانه رضایی ،آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/02/25 mamplus1

ویدئوی املای خلاق _املای بی نقطه _سوم دبستان

منبع:خانم فاطمه مکوندی،آموزگار سوم ابتدایی
1 1399/12/14 mamplus1

بیاموز و بگو ، درس هشتم ،پیراهن بهشتی، سوم دبستان

منبع:خانم سیما میرعالی ،آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/12/14 mamplus1

واژه آموزی درس ششم

منبع:ِخانم فاطمه خطیبی،آموزگار پایه سوم
0 1399/12/02 mamplus1

بیاموز و بگو درس هشتم

منبع:خانم فاطمه خطیبی،آموزگار پایه سوم
0 1399/12/02 mamplus1