مام پلاسنوع مطالب


 ;

تقویت حافظه دیداری کلاس اول دبستان

منبع:لیلی نیکخو آموزگار پایه اول ابتدایی
0 1401/01/31 لیلی نیکخو

جمع وتفریق، ریاضی سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، پایه ی سوم ابتدایی
0 1400/08/29 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی دانش زبانی درس هشتم، فارسی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/08/01 حمید رحیمی نوبهاری
0 1400/05/27 mamplus1

آموزش جمع فرایندی بهمراه قصه گویی، پایه ی دوم دبستان

منبع:خانم فراهانی، آموزگار دوم ابتدایی، ویرایش۱۴۰۱/۲/۲۴
1 1400/04/21 mamplus1

آموزش حیوانات وحشی و اهلی و غذاهاشون

منبع:خانم معصومه فلاح زاده ، آموزگار ابتدایی
1 1400/04/20 mamplus1

بیاموز و بگو ،درس پروازقطره درس شانزدهم فارسی دوم دبستان

منبع:خانم مژگان مولایی،آموزگار دوم دبستان
0 1400/01/27 mamplus1

تدریس درس شانزدهم ،فارسی دوم دبستان،پرواز قطره

منبع:خانم مژگان مولایی،آموزگار دوم ابتدایی
0 1400/01/21 mamplus1