مام پلاسمهارت های خودمراقبتی کودکان

منبع:کاردرمانگر محدثه داودی
0 1401/05/10 محدثه مام پلاس

تاثیرات تلویزیون بر کودک

منبع:زهرا شیروانی
0 1401/05/06 زهرا شیروانی
0 1401/02/02 ملیکا بخشی

اختلال های شنوایی و پردازش شنیداری

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
0 1401/01/10 ملیکا بخشی

حس لامسه برای ارتباط با محیط اطرف

منبع:زهرا ابراهیمی نژاد ،کاردرمانگر
0 1400/06/05 زهرا ابراهیمی نژاد
1 1400/05/24 شهریار اندرواژ

پردازش بینایی چیست؟

منبع:حیدری کاردرمانگر،برگرفته از کتابbuilding blocks
0 1400/05/18 شقایق قویدل حیدری

۱۰ ایده بازی های وستیبولار

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی -برگرفته از پیج کاردرمانی گرگان
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

چرا بچم از تاب و سرسره میترسه

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج توان آفرین
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

کاردرمانی کودکان و تمرینات حسی برای حس لامسه

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

افزایش توجه تمرکز کودک با بازی حرکتی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

تمرین افزایش دقت بینایی در اتاق تاریک

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی