مام پلاسمرور فصل سوم علوم ششم

منبع:علیرضا جعفری پیج شیشمیا (Shishomia)
0 1400/06/11 علیرضا جعفری

مرور فصل دوم علوم ششم

منبع:علیرضا جعفری پیج شیشمیا (Shishomia)
0 1400/06/10 علیرضا جعفری

مرور فصل اول علوم ششم ابتدایی

منبع:علیرضا جعفری پیج شیشمیا (shishomia)
0 1400/06/10 علیرضا جعفری

انرژی

منبع:خانم‌گلچین ،آموزگار ششم‌ابتدایی
0 1399/11/29 mamplus1

تبدیل انرژی های مختلف

منبع:خانم مصرزاده ، دبستان آوای دانش ، آموزگار ششم ابتدایی
0 1399/11/22 mamplus1

مراحل روش علمی

منبع:ناهید مفیدی
0 1399/11/19 ناهید مفیدی

زمین پویا ،علوم ششم، زمین لرزه

منبع:خانم فرامرزی ،آموزگار ششم ابتدایی
0 1399/09/09 mamplus1

نکات مهم و کلیدی درس شگفتیهای برگ‌

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
0 1399/08/26 mamplus1

آموزش چند آزمایش ساده

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
0 1399/08/26 mamplus1

سالم بمانیم

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
0 1399/08/26 mamplus1

سالم بمانیم

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
0 1399/08/26 mamplus1

آزمایش ساده کاربردی برای الکتریسبته

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
0 1399/08/26 mamplus1