مام پلاستقویت هوش کودک با تمرین

منبع:مرکز کودک ایرانی
0 1401/04/02 کودک ایرانی

تقویت حافظه دیداری کلاس اول دبستان

منبع:لیلی نیکخو آموزگار پایه اول ابتدایی
0 1401/01/31 لیلی نیکخو

بازی جذاب و زیبای تثبیت نشانه ها و تقویت حافظه ی دیداری

منبع:مهدکودک کوچولوی ناز با مدیریت خانم نیکخو
0 1400/03/08 mamplus1
0 1400/01/13 mamplus1

ردگیری حروف

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/15 mamplus1

ردیابی دیداری

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/11 mamplus1

تقویت حافظه دیداری

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/11 mamplus1

تمیز دیداری

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/11 mamplus1

بازی حافظه ،جهت تقویت حافظه ی دیداری

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/10 mamplus1

بازی حافظه جهت تقویت حافظه دیداری

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/10 mamplus1

تقویت مهارت تمیز دیداری

منبع:خانم الهه زارع، روان شناس و مدرس پیش دبستانی
0 1399/11/03 mamplus1

تعقیب بینایی ،سرعت عمل

منبع:خانم مینا کافی،روان شناس بالینی و مولف کودک،پیش دبستانی کافی
0 1399/10/11 mamplus1