مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی تقویت حافظه دیداری


حافظه و انواع ان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
8 0 2020/11/27 سینا طوسی

بازی با رنگ جهت افزایش دقت دیدارب،تشخیص رنگ ها،افزایش تمرکز

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
3 0 2020/11/25 mamplus1

تمریناتی برای تقویت حافظه دیداری

منبع:خانم سمانه نورانی ،آموزگار اول ابتدایی
5 0 2020/11/02 mamplus1

الگوسازی با شابلون

منبع:خانم سولماز حقیقی، مشاور دبستان مفاخر علوم ایران
15 0 2020/09/24 mamplus1

تقویت دقت دیداری

منبع:خانم نرجس نوربخش آموزگار دوم ابتدایی شاعر ، نویسنده و روان شناس کودک
16 0 2020/08/28 mamplus1

تقویت حافظه دیداری

منبع:خانم نگین معلم اول
16 0 2020/08/11 mamplus1

تقویت دست ورزی آموزش تمرکز و دقت دیداری

منبع:خانم سمیه روحی، آموزگار اول ابتدایی
17 0 2020/07/23 mamplus1

تقویت حافظه ی دیداری

منبع:خانم نگین حسینی، آموزگار پایه ی اول ابتدایی و مدرس زبان انگلیسی
24 0 2020/07/13 mamplus1

تمرین تقویت حافظه ی دیداری با کارت

منبع:خانم‌ حاجی باقری،آموزگار دوم ابتدایی
26 0 2020/06/26 mamplus1

املاء و واژه آموزی

منبع:خانم سعیدی آموزگار چهارم ابتدایی
28 0 2020/06/08 mamplus1

دیکته ی حافظه ای

منبع:خانم خجسته آموزگار دوم ابتدایی
26 0 2020/06/08 mamplus1