مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی مهارت های شناختی


بازی برای تقویت دو نیمکره مغز کودک

منبع:پیش دبستانی لاله ،آمل
0 1400/04/26 mamplus1

بازی خلاقیت و تمرکزو هماهنگی چشم و دست

منبع:مهدکودک گلهای ناز ، با مدیریت خانم نیکخو
0 1400/03/08 mamplus1

بازی برای تقویت دقت و تمرکز، دوره ی پیش دبستانی

منبع:خانم رنجبر، پیش دبستانی لاله، شهر آمل
0 1400/02/02 mamplus1
0 1400/01/13 mamplus1

بازی جذاب و دست ورزی برای شناسایی احساسات مختلف و آشنایی با آن ها

منبع:ملیحه عربشاهی ، آموزگار و روان شناس کودک
0 1400/01/11 mamplus1

بازی جهت افزایش دقت ، تمرکز و توجه کودک

منبع:دبستان مفاخر علوم ایران
0 1400/01/11 mamplus1

اهمیت شناسایی و پرورش استعدادهای گوناگون

منبع:برگرفته از پیج پیش دبستانی و مهدکودک باغ بهشت
0 1399/11/29 mamplus1

آموزش تفاوت ها

منبع:خانم بهرام پور،پیش دبستانی و مهد کودک باغ بهشت ،آبادان
0 1399/11/26 mamplus1

بازی هدفمند

منبع:خانم فهیمه کشوری،مهدکودک دنیا
0 1399/11/21 mamplus1

تمرین تعادل

منبع:خانم دنیا پیرظهیری، مربی پیش دبستانی، اهواز
0 1399/11/15 mamplus1