مام پلاسآموزش حواس پنجگانه به کودکان پیش دبستانی

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1401/06/13 فریده امیر احمدی

34 کاربرگ آموزش مفهوم سرد و گرم به کودکان پیش دبستانی

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1401/04/14 فریده امیر احمدی

دانلود رایگان 30 کاربرگ ماز پیش دبستانی

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1401/02/24 فریده امیر احمدی

آموزش چپ و راست به کودکان پیش دبستانی همراه با داستان

منبع:سرکار خانم دنیا پیر ظهیری مقطع پیش دبستانی
0 1401/02/08 دنیا پیر ظهیری
1 1401/01/17 mamplus1

بازی برای تقویت دو نیمکره مغز کودک

منبع:پیش دبستانی لاله ،آمل
1 1400/04/26 mamplus1

بازی خلاقیت و تمرکزو هماهنگی چشم و دست

منبع:مهدکودک گلهای ناز ، با مدیریت خانم نیکخو
0 1400/03/08 mamplus1

بازی برای تقویت دقت و تمرکز، دوره ی پیش دبستانی

منبع:خانم رنجبر، پیش دبستانی لاله، شهر آمل
0 1400/02/02 mamplus1
0 1400/01/13 mamplus1

بازی جذاب و دست ورزی برای شناسایی احساسات مختلف و آشنایی با آن ها

منبع:ملیحه عربشاهی ، آموزگار و روان شناس کودک
0 1400/01/11 mamplus1

بازی جهت افزایش دقت ، تمرکز و توجه کودک

منبع:دبستان مفاخر علوم ایران
0 1400/01/11 mamplus1