مام پلاس


0 1401/01/28 فریده امیر احمدی

ویدئوی جذاب آموزش اعداد

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/08/13 فریده امیر احمدی
0 1400/07/28 ملیکا بخشی
0 1400/07/15 سینا طوسی

اختلال وسواسی-جبری درکودکان چیست؟

منبع:کاردرمانگرخانم حیدری
0 1400/06/22 شقایق قویدل حیدری
18 1400/05/19 ملیکا بخشی

توجه انتخابی در کودکان یعنی چی ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

مداخلات اتاق تاریک برای اختلالات یادگیری برای درس فارسی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

کاردرمانی و درمان اختلال یادگیری

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی