مام پلاسشعر جرخه آب

منبع:🚺خانم لیلا حق شناس ،آموزگار اول ابتدایی
0 2020/12/02 mamplus1

حواس پنجگانه

منبع:🚺خانم لیلا حق شناس ،آموزگار اول ابتدایی
0 2020/12/01 mamplus1

در اطراف ما هوا وجود دارد

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
1 0 2020/11/25 mamplus1

آموزش حواس پنجگانه با شعر

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
3 0 2020/11/21 mamplus1

انیمیشن فصل ها ، ایجاد انگیزه درس اول فارسی

منبع:خانم سحر صفری، آموزگار چهارم ابتدایی
4 0 2020/11/04 mamplus1

شعر اعضای بدن

منبع:خانم سمیه رحمت،آموزگار اول ابتدایی
14 0 2020/09/17 mamplus1

فصل اول علوم ، بخش ۲، سایه ها، اول ابتدایی

منبع:خانم لیلی نیکخو ،آموزگار اول ابتدایی
9 0 2020/09/16 mamplus1

اهمیت آب و صرفه جویی در مصرف آن

منبع:خانم الهه دانش ، مربی پیش دبستانی
13 0 2020/09/02 mamplus1

آشنایی با فصل ها

منبع:خانم الهه دانش ، مربی پیش دبستانی
13 0 2020/09/02 mamplus1

ماجرای رشد دانه

منبع:خانم الهه دانش ، مربی پیش دبستانی
10 0 2020/09/02 mamplus1

اجرای شعر زمستان با ریتم

منبع:خانم سمیه رحمت ، مولف و پژوهشگر کودک
16 0 2020/08/13 mamplus1

آشنایی با چرخه ی آب

منبع:خانم عارفه کریمی ، مربی پیش دبستانی,بروجرد
17 0 2020/08/11 mamplus1