مام پلاسویدیوی آموزشی رنگ ها، سبز، آموزش رنگ ها

منبع:مرکز کودک ایرانی، پیش دبستانی
0 1401/06/28 کودک ایرانی

آموزش ساخت رنگین کمان با روش ساده و جذاب

منبع:مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 1399/12/09 mamplus1

آموزش ترکیب رنگ سبز با شعرزیبا به کودک

منبع:مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 1399/12/09 mamplus1

اولین گام جهت اموزش رنگ ها

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم رفیعی
0 1399/10/29 فریده امیر احمدی

آموزش رنگ سبز و دوره بقیه رنگ ها

منبع:خانم‌سمیه رحمت ،آموزگار اول ابتدایی و مدرس دوره پیش دبستانی
0 1399/10/28 mamplus1

شناخت رنگ ها - حافظه ی کاری

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/18 فریده امیر احمدی

بازی برای آموزش رنگ ها

منبع:پیش دبستانی خواهران زرین طلب
0 1399/09/26 mamplus1

آموزش ترکیب رنگ ها

منبع:پیش دبستانی خواهران زرین طلب
0 1399/09/26 mamplus1

آموزش مقدماتی رنگ ها و شمارش

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول و دوره پیش دبستانی، شاعر کودک، رشت
0 1399/09/23 mamplus1

تمرین رنگ ها

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول و دوره پیش دبستانی، شاعر کودک، رشت
0 1399/09/23 mamplus1

آموزش رنگ ها همراه با شعر و داستان

منبع:خانم غفوریان ، مربی پیش دبستانی ، مشهد
0 1399/05/23 mamplus1

آموزش رنگ ها

منبع:خانم لیلی نیکخو ، مربی پیش دبستانی و اول ابتدایی
0 1399/05/16 mamplus1