مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی فارسی


املای ابتکاری و زیبای پلنگ صورتی

منبع:خانم فرزانه شاهنظری ،آموزگار سوم ابتدایی
0 2021/05/31 mamplus1

شعر زیبای نشانه ی آ اول

منبع:خانم جمشیدی ،آموزگار اول ابتدایی
0 2021/05/25 mamplus1

آموزش بخش و صدا کشی نگاره ۷، به شیوه ی کودکانه و جذاب

منبع:خانم جمشیدی،آموزگار اول ابتدایی
0 2021/05/25 mamplus1

شعر زیبای حروف الفبا با موسیقی

منبع:خانم جمشیدی ،آموزگار اول ابتدایی
0 2021/05/23 mamplus1

تدریس نشانه ی غین با شعر جذاب کودکانه و خاطره انگیز

منبع:خانم غلامی ،آموزگار اول ابتدایی
0 2021/05/15 mamplus1

تدریس نشانه ق همراه شعر وآهنگ اول ابتدایی

منبع:خانم: کلوشانی آموزگار:اول ابتدایی
0 2021/04/01 خانم کلوشانی

آموزش نشانه ژ

منبع:خانم زهرا غلامی، آموزگار اول ابتدایی
0 2021/03/12 mamplus1

املای پازلی ، اول دبستان

منبع:خانم لیلی نیکخو ،آموزگار اول ابتدایی
0 2021/03/05 mamplus1

آموزش دفترشطرنجی ،جلسه سوم‌

منبع:خانم بهرام پور،پیش دبستانی و مهد کودک باغ بهشت ،آبادان
0 2021/02/15 mamplus1

آموزش دفتر شطرنجی ،جلسه دوم

منبع:خانم بهرام پور،پیش دبستانی و مهد کودک باغ بهشت ،آبادان
0 2021/02/15 mamplus1

آموزش دفتر شطرنجی جلسه ی اول

منبع:خانم بهرام پور،پیش دبستانی و مهد کودک باغ بهشت ،آبادان
0 2021/02/15 mamplus1

درس دریا ،شعر نشانه ی (ی)

منبع:آقای اسحاق یکه تاز ، آموزگار اول ابتدایی،عسلویه
0 2021/02/15 mamplus1