مام پلاسمداخلات اتاق تاریک برای اختلالات یادگیری برای درس فارسی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

چرا زبون کتابا رو نمیفهمم ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/18 فریده امیر احمدی

دیسلکسیا یا اختلال خواندن چیست ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ سینا طوسی
0 1399/10/07 فریده امیر احمدی

اساسی ترین عوامل در یادگیری کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1399/10/07 فریده امیر احمدی

کاردرمانی در اختلالات یادگیری

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
4 1399/10/07 فریده امیر احمدی