مام پلاستمرینی ساده برای اموزش تقویت ادراک فضایی و مهارت جهت یابی در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر برگرفته از پیج تراپیست شکیبا رحیمی
1 1400/05/15 سینا طوسی

تمرینی ساده جهت تقویت حافظه کوتاه مدت بینایی در خانه یا کلینیک

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر برگرفته از پیج تراپیست شکیبا رحیمی
0 1400/05/15 سینا طوسی

بازی و تمرینی ساده جهت تقویت مهارت تشخیص شکل از زمینه در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر برگرفته از پیج تراپیست سرکار خانم شکیبا رحمانی
0 1400/05/15 سینا طوسی

بازی تشخیص شکل از زمینه در اتاق تاریک کاردرمانی با اشکال هندسی

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

کاردرمانی در اتاق تاریک _ تمرین پازل

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمانگر
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

کاردرمانی کودکان در اتاق تاریک _ بهبود دقت بینایی

منبع:برگرفته از پیچ خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

کاردرمانی کودک در اتاق تاریک و تمرینات تشخیص شکل از زمینه

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

تشخیص شکل از زمینه یعنی چی ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/13 فریده امیر احمدی

افزایش توجه تمرکز کودک با بازی حرکتی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

چجوری تقلید کردن رو در کودکم تقویت کنم؟

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر- برگرفته از کانال اوتیسم تابش
4 1400/04/27 کارن کرمان ساروی

الگو یابی فضایی

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 1399/11/13 فریده امیر احمدی

تشخیص شکل از زمینه و 10 کاربرگ

منبع: فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1399/11/03 فریده امیر احمدی