مام پلاسنوع مطالب


 ;

ویدیوی آموزش ضرب وتقسیم، ریاضی ششم ابتدایی

منبع:ناهید مفیدی، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/05/16 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی یکان دهگان صدگان، فارسی چهارم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار چهارو ابتدایی
0 1400/09/22 ریحانه رضایی

ویدیو آموزشی، متولد شدن فرزند زال، فارسی چهارم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/09/12 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی، درس پانزدهم، میوه هنر، فارسی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/09/12 حمید رحیمی نوبهاری

10روش آسان برای آموزش جدول ضرب به کودکان _ پائیز 1400

منبع:مریم جرفی ، کارشناس روان شناسی ، بخش آموزش وب سایت مام پلاس
2 1400/08/12 mamplus1

جدول ارزش مکانی اعداد اعشاری

منبع:مهدی پروین، مدیرآموزگار، شهرستان جهرم
0 1400/06/12 مهدی پروین

انیمیشن مدارها علوم چهارم ابتدایی

منبع:خانم سعیده سمیع آموزگار چهارم، پنجم و ششم
0 1400/06/01 mamplus1

نکات مهم برای ورود به چهارم ابتدایی

منبع:برگرفته از پیج آموزگار کلاس چهارم teacher.sahar
1 1400/04/22 mamplus1

انیمیشن آهن ربا با دوبله جذاب کودکانه

منبع:خانم‌سعیده سمیع آموزگار چهارم و پنجم ابتدایی
0 1400/03/12 mamplus1

تدریس خلاقانه فصل سیزدهم علوم چهارم ،زیستگاه بخش اول

منبع:فروغ باقرزاده زیدی،آموزگار چهارم ابتدایی
0 1400/02/27 mamplus1

بازی ضرب

منبع:باقرزاده ،آموزگار چهارم ابتدایی
0 1400/02/06 خانم باقرزاده
0 1400/02/06 خانم باقرزاده