مام پلاسنوع مطالب
اجزای جمله

منبع:خانم مریم امیری ،آموزگار چهارم ابتدایی
3 0 2020/10/21 mamplus1

روخوانی و معنی درس ادب از که آموختی؟

منبع:خانم مریم امیری،آموزگار چهارم ابتدایی
1 0 2020/10/21 mamplus1

روخوانی درس دوازدهم ،اتفاق ساده

منبع:خانم مریم امیری ،آموزگار چهارم ابتدایی
2 0 2020/10/21 mamplus1

علائم نگارشی

منبع:خانم ماندانا سعیدی ، آموزگار سال چهارم ابتدایی
6 0 2020/10/05 mamplus1

بند نویسی

منبع:خانم طیبه خاندوزی ، آموزگار چهارم ابتدایی
7 0 2020/10/04 mamplus1

درس پانزدهم فارسی، شیر و موش

منبع:خانم مهناز فنایی، آموزگار چهارم ابتدایی
6 0 2020/10/04 mamplus1

روخوانی درس ستایش خدا

منبع:خانم مهناز فنایی، آموزگار چهارم ابتدایی
7 0 2020/10/02 mamplus1

واژه آموزی درس یک فارسی

منبع:خانم مهناز فنایی، آموزگار چهارم ابتدایی
6 0 2020/10/02 mamplus1

آموزش مفهوم بیت همراه با شعر

منبع:خانم مهناز فنایی، آموزگار چهارم ابتدایی
5 0 2020/10/02 mamplus1

روخوانی شعر خبر داغ

منبع:خانم مهناز فنایی، آموزگار چهارم ابتدایی
5 0 2020/10/02 mamplus1

ویرگول

منبع:خانم مهناز فنایی، آموزگار چهارم ابتدایی
5 0 2020/10/02 mamplus1

واژگان هم املایی درس شعر خدا و آفریدگار زیبایی

منبع:خانم سعیدی، آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی
8 0 2020/09/18 mamplus1