مام پلاسبیش از 10 سوال رایج والدین برای راه رفتن کودکان

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/08/25 فریده امیر احمدی

0تا 100تاخیردر ایستادن و راه رفتن کودک

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
3 1400/08/09 فریده امیر احمدی
1 1400/06/04 نسترن عبدالوند

چرا بچم نمیتونه راه بره

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
1 1400/05/15 مبینا جاجرمی

چرا گردن بچم به یک سمت خم شده

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

چرا بچم دیر میشینه و راه نیفتاده

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/13 مبینا جاجرمی

چیکار کنم بچم زودتر بشینه

منبع:برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
5 1400/05/13 مبینا جاجرمی

پل زدن

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/13 مبینا جاجرمی

6 مرحله کاردرمانی برای ایستادن کودکان

منبع: فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
2 1400/05/12 فریده امیر احمدی

کاردرمانی در منزل برای ایستادن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
2 1400/05/12 فریده امیر احمدی