مام پلاسدوچرخه زدن

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج کاردرمانی پرواز
0 2021/08/04 مبینا جاجرمی

تشخیص شکل از زمینه یعنی چی ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 2021/08/04 فریده امیر احمدی

ایجاد اتاق تاریک درخانه جهت تقویت توجه و تمرکز کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر. برگرفته از پیج کاردرمان سرکار خانم روشنک کلانتری tavana_ot_clinic@
0 2021/08/03 سینا طوسی

تمرین توجه و تمرکز و جابجایی توجه

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 2021/08/03 فریده امیر احمدی

نمونه تمرین گروه درمانی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 2021/08/03 فریده امیر احمدی

گزوه درمانی رده سنی 4 سال

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 2021/08/03 فریده امیر احمدی

تمرین جهت یابی در اتاق تاریک

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 2021/08/03 فریده امیر احمدی

گروه درمانی چیست ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 2021/08/03 فریده امیر احمدی

گروه درمانی برای کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 2021/08/03 فریده امیر احمدی

تمرین کدگزاری برای حافظه ی فعال

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 2021/08/03 فریده امیر احمدی

مداخلات اتاق تاریک برای اختلالات یادگیری برای درس فارسی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 2021/08/03 فریده امیر احمدی

تمرین افزایش دقت بینایی در اتاق تاریک

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 2021/08/03 فریده امیر احمدی