مام پلاسآموزش جمع نظلم دار ریاضی اول دبستان

منبع: لیلی نیکخو آموزگار پایه اول ابتدایی
0 1401/02/14 لیلی نیکخو

ویدیوی آموزشی فصل پنجم اندازه گیری،

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
1 1400/11/18 طاهره نیکومنش

آموزش ساعت به کودک با سه روش کاربردی

منبع:مریم جرفی ، کارشناس روان شناسی ، بخش آموزش وب سایت مام پلاس
2 1400/11/13 mamplus1

ویدیوی آموزشی اعداد ۲۰تا ۲۹ریاضی اول ابتدایی

منبع:کلوشانی، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/11/05 خانم کلوشانی

ویدیوی آموزشی جمع اعداد یک رقمی، ریاضی اول ابتدایی

منبع:طاهره نیکومنش، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/10/16 طاهره نیکومنش
0 1400/10/07 طاهره نیکومنش

16کاربرگ آموزش جهت ها_ چپ و راست _ بالا و پائین

منبع:مریم جرفی ، بخش آموزش وب سایت مام پلاس
0 1400/09/20 mamplus1
2 1400/09/10 mamplus1

آموزش اشکال هندسی به کودک با 7 روش خلاقانه و 4 بازی جذاب

منبع:مریم جرفی، کارشناس روان شناسی، بخش آموزش وب سایت مام پلاس ، ویرایش : ۱۴۰۱/۵/۴
10 1400/07/21 mamplus1

آموزش فلش ، آموزش جهت ها ، پیش دبستانی و اول ابتدایی

منبع:طاهره نیکومنش ، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/06/24 طاهره نیکومنش

آموزش تقارن بوسیله بازی، پیش دبستان و اول ابتدایی

منبع:طاهره نیکومنش ، آموزگار اول ابتدایی
2 1400/06/23 طاهره نیکومنش

ویدئوی آموزش ساخت ساعت برای کلاس اولی ها

منبع:برگرفته از پیج آموزش های مفید
0 1400/06/04 mamplus1