مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی مهارت های خودیاری


;

مهارت های خودیاری درکودکان

منبع:کاردرمانگرخانم حیدری،برگرفته ازمقالات
0 1400/06/06 شقایق قویدل حیدری

مشکلات دهان و دندان کودکان اوتیسم

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _دکتر فاطمه امیراحمدی دندانپزشک
4 1400/05/28 فریده امیر احمدی

آموزش لباس پوشیدن به کودک فلج مغزی

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
2 1399/12/02 فریده امیر احمدی

تمرین حمل اشیاء

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

اموزش قاشق گرفتن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

آموزش اشیاء

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

تقویت هماهنگی چشم دست دهان فوت کردن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

اموزش مهارت های روزمره ی زندگی _ جوراب پوشیدن 2

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی - کلیپ ها از پیج خانم رفیعی
0 1399/10/27 فریده امیر احمدی

آموزش مهارت های روز مره زندگی - جوراب پوشیدن

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی - کلیپ ها از پیج خانم رفیعی
0 1399/10/27 فریده امیر احمدی

شب ادراری

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
0 1399/09/01 مبینا جاجرمی