مام پلاستقویت حافظه دیداری کلاس اول دبستان

منبع:لیلی نیکخو آموزگار پایه اول ابتدایی
0 1401/01/31 لیلی نیکخو
0 1400/05/27 mamplus1

بیاموز و بگو ،درس پروازقطره درس شانزدهم فارسی دوم دبستان

منبع:خانم مژگان مولایی،آموزگار دوم دبستان
0 1400/01/27 mamplus1

تدریس درس شانزدهم ،فارسی دوم دبستان،پرواز قطره

منبع:خانم مژگان مولایی،آموزگار دوم ابتدایی
0 1400/01/21 mamplus1

درس یک کلاغ چهل کلاغ، فارسی دوم دبستان

منبع:خانم فراهانی،آموزگار دوم ابتدایی
0 1400/01/02 mamplus1

تدریس درس ایران زیبا،دوم دبستان

منبع:خانم فراهانی، آموزگار دوم ابتدایی
0 1400/01/02 mamplus1

نکات دستوری و قواعد ایران زیبا ، دوم دبستان

منبع:خانم فراهانی، آموزگار پایه دوم ابتدایی
0 1399/12/28 mamplus1