مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی اختلالات ریاضیات


کاردرمانی و درمان اختلال یادگیری

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

تمرین ترکیبی حافظه ریاضیات کدگزاری

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج دکتر ساحل فرخی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

انگار کودکم ریاضی را نمیفهد

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ بسته اموزشی اختلال خواندن و نوشتن دانشگاه علوم پزشکی تبریز
0 1399/10/07 فریده امیر احمدی

کودکان و مشکلات ریاضی

منبع:اکرم رجائی کارشناس کاردرمانی
0 1399/10/04 اکرم رجایی

اختلالات ریاضی

منبع:رضا پرداس _کاردرمانگر
1 1399/09/02 کلینیک کاردرمانی آراد مشهد