مام پلاس


1 1400/05/24 شهریار اندرواژ

۱۰ ایده بازی های وستیبولار

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی -برگرفته از پیج کاردرمانی گرگان
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

چرا بچم از تاب و سرسره میترسه

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج توان آفرین
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

تمرین هایی برای کمک به حس تعادل در کودکان

منبع:کارن کرمان ساروی؛ کاردرمانگر- برگرفته از پیج اوتیسم تابش
0 1400/01/09 کارن کرمان ساروی

چه حسی بهم‌ کمک میکنه بتونم تعادل بهتری داشته باشم!؟

منبع:تراپیست کاردرمانی: فریده امیراحمدی
0 1399/12/02 فریده امیر احمدی

بیش حسی وستیبولار یعنی چی ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم روشنک کلانتری
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

تمرین چالش تعادلی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

ایستادن روی سطح بی ثبات

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

ایستادن روی سطح بی ثبات و نقاشی کشیدن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

تمرین جهت انتقال وزن بین دو پا و درمان ناامنی ثقلی

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج اقای ساکی
0 1399/10/29 فریده امیر احمدی