مام پلاسبرای افزایش هوش کودکان چیکار کنیم ؟ 15 روش افزایش ضریب هوشی کودکان

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/09/16 فریده امیر احمدی

تمرین جهت بهبود مهارت حل مساله ی کودکان پیش دبستانی

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

تمرین جهت بهبود مهارت حل مساله در کودکان

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی