مام پلاس


0 1401/05/11 محدثه مام پلاس

اختلال بی توجهی( ADD )تشخیص و درمان

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی
1 1400/11/27 ملیکا بخشی

انواع توجه و بررسی 5 نوع آن

منبع:زهرا ابراهیمی نژاد ،کاردرمانگر ویرایش : فریده امیراحمدی
0 1400/05/27 زهرا ابراهیمی نژاد

نمونه تمرینات افزایش توجه و تمرکز در اتاق تاریک کاردرمانی

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

معرفی بازی برای افزایش دقت و توجه کودکان در اتاق تاریک کاردرمانی

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

کاردرمانی کودکان _ تمرین افزایش دقت و توجه تمرکز در اتاق تاریک

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

چیکار کنم که بچم کاراشو یادش نره ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

تمرین توجه و تمرکز و جابجایی توجه

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

توجه انتخابی در کودکان یعنی چی ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

تمرین کدگزاری برای حافظه ی فعال

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

تمرینات مخصوص حافظه ی فعال

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

افزایش توجه و تمرکز برای کودک اختلال یادگیری

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی