مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی توجه و تمرکز


انواع توجه و کاربرد آن در کاردرمانی

منبع:زهرا ابراهیمی نژاد ،کاردرمانگر
0 1400/05/27 زهرا ابراهیمی نژاد

چیکار کنم که بچم کاراشو یادش نره ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

تمرین توجه و تمرکز و جابجایی توجه

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

توجه انتخابی در کودکان یعنی چی ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

تمرین کدگزاری برای حافظه ی فعال

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

تمرینات مخصوص حافظه ی فعال

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

افزایش توجه و تمرکز برای کودک اختلال یادگیری

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

چجوری تقلید کردن رو در کودکم تقویت کنم؟

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر- برگرفته از کانال اوتیسم تابش
4 1400/04/27 کارن کرمان ساروی

تمرین توجه و تمرکز برای کودکی که بیش فعالی دارد

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی_برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
2 1400/04/23 مبینا جاجرمی

تمرین برای افزایش توجه و تمرکز

منبع:کارن کرمان ساروی؛ کاردرمانگر- برگرفته از کانال اوتیسم تابش
0 1400/01/10 کارن کرمان ساروی

توالی دیداری هماهنگی درشت

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

حافظه کاری چیست؟ انواع حافظه

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر _ سینا طوسی کاردرمانگر
0 1399/09/07 سوگند لطفی